Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65504

Sist oppdatert: 2016-10-19 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 118 L (2015-2016), Innst. 25 L (2016-2017), Lovvedtak 4 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i naturmangfoldloven mv. (administrativt beslag og administrativ inndragning)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7930 20. okt 2016 Romertall II Ja 94% (89/95) 6% (6/95) 44% (74/169)
7931 20. okt 2016 Romertall I og III Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
7932 20. okt 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)