Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65502

Sist oppdatert: 2016-06-08 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 114 S (2015-2016), Innst. 356 S (2015-2016)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 97/2016 av 29. april 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/24/EU om offentlige innkjøp, direktiv 2014/25/EU om innkjøpsregler for forsyningssektorene og direktiv 2014/23/EU om tildeling av konsesjonskontrakter

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7613 9. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 93% (89/96) 7% (7/96) 43% (73/169)