Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65501

Sist oppdatert: 2016-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 115 S (2015-2016), Innst. 407 S (2015-2016)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7756 14. jun 2016 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av MDG. Nei 1% (1/101) 99% (100/101) 40% (68/169)
7757 14. jun 2016 Romertall IV. Ja 53% (54/101) 47% (47/101) 40% (68/169)
7758 14. jun 2016 Romertallene I, II, III og V. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)