Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65404

Sist oppdatert: 2016-05-30 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 113 L (2015-2016), Innst. 301 L (2015-2016), Lovvedtak 75 (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i merverdiavgiftsloven (utvidet adgang til direkte registrering)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7401 31. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
7402 31. mai 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)