Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65338

Sist oppdatert: 2016-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 103 L (2015-2016), Innst. 338 L (2015-2016), Lovvedtak 82 (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7481 7. jun 2016 Forslag nr. 2 på vegne av A. Nei 44% (45/103) 56% (58/103) 39% (66/169)
7482 7. jun 2016 Forslag nr. 1 på vegne av A og KrF. Nei 43% (45/104) 57% (59/104) 38% (65/169)
7483 7. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
7484 7. jun 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)