Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65335

Sist oppdatert: 2016-11-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 27 (2015-2016), Innst. 84 S (2016-2017)

Beskrivelse: Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8050 29. nov 2016 Forslag nr. 1 - 4 på vegne av SV. Nei 4% (4/105) 96% (101/105) 38% (64/169)
8051 29. nov 2016 Forslag nr. 5 og 6 på vegne av SV. Nei 10% (10/97) 90% (87/97) 43% (72/169)
8052 29. nov 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)