Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65334

Sist oppdatert: 2016-12-01 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 111 L (2015-2016), Innst. 86 L (2016-2017), Lovvedtak 23 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringar i offentleglova (gjennomføring av endringsdirektivet til vidarebruksdirektivet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8191 2. des 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
8192 2. des 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)