Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65333

Sist oppdatert: 2016-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 96 L (2015-2016), Innst. 332 L (2015-2016), Lovvedtak 86 (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i lov om erverv av vannfall mv. (erverv av andel i offentlig ansvarlig selskap med konsesjonspliktige rettigheter til vannfall)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7529 7. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
7530 7. jun 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)