Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65332

Sist oppdatert: 2016-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 92 L (2015-2016), Innst. 333 L (2015-2016), Lovvedtak 79 (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i markaloven (rett til erstatning)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7459 6. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 94% (96/102) 6% (6/102) 40% (67/169)
7460 6. jun 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 94% (93/99) 6% (6/99) 41% (70/169)