Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65330

Sist oppdatert: 2016-10-17 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 98 L (2015-2016), Innst. 24 L (2016-2017), Lovvedtak 2 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i energiloven (utenlandskonsesjon)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7915 18. okt 2016 Forslag nr. 1 på vegne av H, FrP og V. Ja 59% (61/104) 41% (43/104) 38% (65/169)
7916 18. okt 2016 Stor bokstav A. Ja 58% (59/101) 42% (42/101) 40% (68/169)
7917 18. okt 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 57% (56/99) 43% (43/99) 41% (70/169)
7918 18. okt 2016 Stor bokstav B. Nei 47% (49/104) 53% (55/104) 38% (65/169)