Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 65328

Sist oppdatert: 2016-12-01 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 105 L (2015-2016), Innst. 80 L (2016-2017), Lovvedtak 16 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8147 2. des 2016 Forslag nr. 4 på vegne av A og Sp. Nei 39% (40/102) 61% (62/102) 40% (67/169)
8148 2. des 2016 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av H og FrP. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
8121 2. des 2016 Forslag nr. 5 på vegne av A, Sp. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
8149 2. des 2016 Romertall III, § 1 nytt annet ledd, § 20 nytt annet ledd og § 30 tredje ledd nytt tredje punktum Ja 59% (60/102) 41% (42/102) 40% (67/169)
8150 2. des 2016 Romertall III, § 29 tredje ledd fjerde punktum, § 58 annet ledd første punktum og § 58 tredje ledd tredje punktum Nei 48% (49/102) 52% (53/102) 40% (67/169)
8151 2. des 2016 Resten av romertall III, samt romertallene I - II og IV - V Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
8152 2. des 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)