Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65327

Sist oppdatert: 2016-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 25 (2015-2016), Innst. 401 S (2015-2016)

Beskrivelse: Kraft til endring. Energipolitikken mot 2030

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7713 13. jun 2016 Forslag nr. 93 - 99 på vegne av MDG. Nei 1% (1/105) 99% (104/105) 38% (64/169)
7714 13. jun 2016 Forslag nr. 87 - 92 på vegne av SV. Nei 3% (3/105) 97% (102/105) 38% (64/169)
7715 13. jun 2016 Forslag nr. 42 - 86 på vegne av MDG og SV. Nei 4% (4/105) 96% (101/105) 38% (64/169)
7716 13. jun 2016 Forslag nr. 41 på vegne av MDG, Sp og SV. Nei 10% (10/105) 90% (95/105) 38% (64/169)
7717 13. jun 2016 Forslag nr. 40 på vegne av A. Nei 31% (33/105) 69% (72/105) 38% (64/169)
7718 13. jun 2016 Forslag nr. 29 - 36 på vegne av A, MDG og SV. Nei 35% (37/105) 65% (68/105) 38% (64/169)
7719 13. jun 2016 Forslag nr. 37 på vegne av A og Sp. Nei 37% (39/105) 63% (66/105) 38% (64/169)
7720 13. jun 2016 Forslag nr. 38 og 39 på vegne av A og MDG. Nei 35% (37/105) 65% (68/105) 38% (64/169)
7721 13. jun 2016 Forslag nr. 28 på vegne av A, MDG og Sp. Nei 38% (40/105) 62% (65/105) 38% (64/169)
7722 13. jun 2016 Forslag nr. 1, 2 og 4 - 27 på vegne av A, MDG, Sp og SV. Nei 41% (43/105) 59% (62/105) 38% (64/169)
7723 13. jun 2016 Romertall VII. Ja 94% (98/104) 6% (6/104) 38% (65/169)
7724 13. jun 2016 Romertall XVII. Ja 97% (102/105) 3% (3/105) 38% (64/169)
7725 13. jun 2016 romertallene I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI og XVIII. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)
7726 13. jun 2016 Romertall XIX. Ja 100% (105/105) 0% (0/105) 38% (64/169)