Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65326

Sist oppdatert: 2016-06-08 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 106 L (2015-2016), Innst. 373 L (2015-2016), Lovvedtak 100 (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i helseregisterloven m.m. (kommunalt pasient- og brukerregister m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7634 9. jun 2016 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av Sp. Nei 10% (10/97) 90% (87/97) 43% (72/169)
7635 9. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)
7636 9. jun 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)