Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65325

Sist oppdatert: 2016-06-08 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 99 L (2015-2016), Innst. 372 L (2015-2016), Lovvedtak 99 (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7631 9. jun 2016 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A og Sp. Nei 41% (40/97) 59% (57/97) 43% (72/169)
7632 9. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 60% (58/96) 40% (38/96) 43% (73/169)
7633 9. jun 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 58% (56/96) 42% (40/96) 43% (73/169)