Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65324

Sist oppdatert: 2016-06-08 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 94 L (2015-2016), Innst. 369 L (2015-2016), Lovvedtak 98 (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven (politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7629 9. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)
7630 9. jun 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)