Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 65323

Sist oppdatert: 2016-06-01 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 104 L (2015-2016), Innst. 316 L (2015-2016), Lovvedtak 77 (2015-2016)

Beskrivelse: Lov om reservasjonssystemer for flyreiser mv.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7426 2. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
7427 2. jun 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)