Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65322

Sist oppdatert: 2016-06-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 110 S (2015-2016), Innst. 353 S (2015-2016)

Beskrivelse: Investeringar i Forsvaret

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7587 8. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 40% (68/168)