Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65321

Sist oppdatert: 2016-06-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 102 L (2015-2016), Innst. 375 L (2015-2016), Lovvedtak 92 (2015-2016)

Beskrivelse: Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7584 8. jun 2016 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 6% (6/99) 94% (93/99) 41% (70/169)
7585 8. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 40% (68/168)
7586 8. jun 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 40% (68/168)