Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65317

Sist oppdatert: 2016-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 101 S (2015-2016), Innst. 383 S (2015-2016)

Beskrivelse: Samtykke til inngåelse av avtale om endring av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (ODA) av 2. mai 1992

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7702 13. jun 2016 Forslag nr. 1 på vegne av Sp og SV. Nei 12% (20/165) 88% (145/165) 2% (4/169)
7703 13. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 82% (136/165) 18% (29/165) 2% (4/169)