Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65302

Sist oppdatert: 2016-06-08 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:83 S (2015-2016), Innst. 365 S (2015-2016)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen, Ingvild Kjerkol, Ruth Grung og Freddy de Ruiter om å utarbeide en nasjonal strategi for god ernæring for eldre som mottar omsorgstjenester i sykehjem og hjemmetjeneste

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7647 9. jun 2016 Forslag nr. 4 på vegne av Sp. Nei 10% (10/97) 90% (87/97) 43% (72/169)
7648 9. jun 2016 Forslag nr. 5 på vegne av Sp. Nei 10% (10/97) 90% (87/97) 43% (72/169)
7649 9. jun 2016 Forslag nr. 3 på vegne av A og Sp. Nei 41% (40/97) 59% (57/97) 43% (72/169)
7650 9. jun 2016 Forslag nr. 1 på vegne av A, KrF og Sp. Nei 47% (46/97) 53% (51/97) 43% (72/169)
7651 9. jun 2016 Forslag nr. 2 på vegne av A, KrF og Sp. Nei 47% (46/97) 53% (51/97) 43% (72/169)
7652 9. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)