Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65272

Sist oppdatert: 2016-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:82 S (2015-2016), Innst. 411 S (2015-2016)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen og Line Henriette Hjemdal om en gjennomgang av regelverk og statlig finansielt eierskap i lys av behovet for åpenhet og bekjempelse av bruk av skatteparadiser

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7865 17. jun 2016 Forslag nr. 1 på vegne av KrF og SV. Nei 11% (11/101) 89% (90/101) 40% (68/169)
7866 17. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)