Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65198

Sist oppdatert: 2016-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 91 L (2015-2016), Innst. 389 L (2015-2016), Lovvedtak 103 (2015-2016)

Beskrivelse: Endringar i utlendingslova (pågriping og fengsling i samband med 48-timarprosedyren)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7672 10. jun 2016 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr.1 fra SV Ja 96% (98/102) 4% (4/102) 40% (67/169)
7673 10. jun 2016 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr.1 fra SV Nei 4% (4/102) 96% (98/102) 40% (67/169)
7674 10. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 97% (96/99) 3% (3/99) 41% (70/169)
7675 10. jun 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 96% (93/97) 4% (4/97) 43% (72/169)
7676 10. jun 2016 Forslag nr. 2 på vegne av SV. Nei 4% (4/101) 96% (97/101) 40% (68/169)