Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65187

Sist oppdatert: 2016-06-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 5 (2015-2016), Innst. 371 S (2015-2016)

Beskrivelse: Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2015

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7578 8. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 40% (68/168)