Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65182

Sist oppdatert: 2016-10-19 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 89 L (2015-2016), Innst. 23 L (2016-2017), Lovvedtak 3 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i forurensningsloven (avfallsdefinisjoner m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7928 20. okt 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
7929 20. okt 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)