Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 65126

Sist oppdatert: 2016-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 4:1 (2015-2016), Innst. 340 S (2015-2016)

Beskrivelse: Melding for året 2015 fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7828 16. jun 2016 Vedlegges protokollen Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)