Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65092

Sist oppdatert: 2016-05-29 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 86 S (2015-2016), Innst. 306 S (2015-2016)

Beskrivelse: Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand - Arendal i Aust-Agder

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7380 30. mai 2016 romertallene I, II og III. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)