Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65090

Sist oppdatert: 2016-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 21 (2015-2016), Innst. 330 S (2015-2016)

Beskrivelse: Ulv i norsk natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7450 6. jun 2016 Forslag nr. 7 - 18 på vegne av Sp. Nei 8% (8/103) 92% (95/103) 39% (66/169)
7451 6. jun 2016 Forslag nr. 1 - 6 på vegne av MDG, SV og V. Nei 8% (8/103) 92% (95/103) 39% (66/169)
7452 6. jun 2016 romertallene I og VI. Ja 92% (94/102) 8% (8/102) 40% (67/169)
7453 6. jun 2016 romertallene II, III, IV og V. Ja 86% (88/102) 14% (14/102) 40% (67/169)
7454 6. jun 2016 Romertall VII. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)