Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65089

Sist oppdatert: 2016-06-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 79 LS (2015-2016), Innst. 367 S (2015-2016)

Beskrivelse: Lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap og vedtak om endring i statlig eierpost

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7579 8. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 94% (87/93) 6% (6/93) 45% (76/169)