Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65085

Sist oppdatert: 2016-05-29 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 75 S (2015-2016), Innst. 302 S (2015-2016)

Beskrivelse: Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet ISA2 (2016-2020)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7394 30. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)