Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65070

Sist oppdatert: 2017-02-20 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 7:1 (2015-2016), Innst. 145 S (2016-2017)

Beskrivelse: Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2015

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8558 21. feb 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)