Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65068

Sist oppdatert: 2016-06-01 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:72 S (2015-2016), Innst. 321 S (2015-2016)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Iselin Nybø om å styrke norsk tegnspråk og tegnspråk i skolen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7428 2. jun 2016 Forslag nr. 3 på vegne av V. Nei 6% (6/103) 94% (97/103) 39% (66/169)
7429 2. jun 2016 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av V og SV. Nei 15% (15/103) 85% (88/103) 39% (66/169)
7430 2. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)