Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65018

Sist oppdatert: 2016-05-29 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 70 LS (2015-2016), Innst. 305 S (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i luftfartsloven og samtykke til godkjenning av beslutning nr. 275/2015 av 30. oktober 2015 i EØS-komitéen om endring av vedlegg XIII (Transport) til EØS-avtalen om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2014 av 3. april 2014 om rapportering, analysering og oppfølging av tilfeller innen sivil luftfart mv.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7372 30. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)