Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65017

Sist oppdatert: 2016-06-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 68 L (2015-2016), Innst. 343 L (2015-2016), Lovvedtak 87 (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7533 8. jun 2016 Forslag nr. 16 på vegne av V og SV. Nei 9% (9/100) 91% (91/100) 40% (68/168)
7534 8. jun 2016 Forslag nr. 1, 2, 4 - 7 og 12 - 14 på vegne av A og Sp. Nei 47% (47/100) 53% (53/100) 40% (68/168)
7535 8. jun 2016 Forslag nr. 3 på vegne av A og Sp. Nei 37% (37/99) 63% (62/99) 41% (69/168)
7536 8. jun 2016 § 211 Ja 87% (85/98) 13% (13/98) 42% (70/168)
7537 8. jun 2016 § 216 m første ledd bokstav b og c Ja 91% (90/99) 9% (9/99) 41% (69/168)
7538 8. jun 2016 Forslag nr. 9 på vegne av A og Sp. Nei 39% (39/99) 61% (60/99) 41% (69/168)
7539 8. jun 2016 § 216 o første ledd bokstav b Ja 54% (53/99) 46% (46/99) 41% (69/168)
7540 8. jun 2016 Forslag nr. 10 på vegne av A og Sp. Nei 38% (38/99) 62% (61/99) 41% (69/168)
7541 8. jun 2016 § 222 d andre ledd bokstav a Ja 54% (53/99) 46% (46/99) 41% (70/169)
7542 8. jun 2016 Forslag nr. 11 på vegne av A og Sp. Nei 38% (38/99) 62% (61/99) 41% (70/169)
7543 8. jun 2016 § 222 d tredje ledd tredje punktum Ja 54% (53/99) 46% (46/99) 41% (70/169)
7544 8. jun 2016 Forslag nr. 8 på vegne av A og Sp. Nei 46% (46/99) 54% (53/99) 41% (70/169)
7545 8. jun 2016 Nytt kapitel 16 D. dataavlesing § 216 o første ledd bokstav a, samt annet, tredje, fjerde og femte ledd, § 216 p, resten av § 222 første til tredje ledd samt romertall II § 17 d første og annet ledd Ja 91% (88/97) 9% (9/97) 43% (72/169)
7546 8. jun 2016 Resten av romertall I, resten av romertall II, romertallene III og IV. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 40% (68/168)
7547 8. jun 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 40% (68/168)
7548 8. jun 2016 Forslag nr. 15 på vegne av V og SV. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 40% (68/168)
7549 8. jun 2016 Stor bokstav B. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 40% (68/168)