Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 65011

Sist oppdatert: 2016-06-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:61 S (2015-2016), Innst. 328 S (2015-2016)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Per Olaf Lundteigen og Liv Signe Navarsete om å tre ut av Schengen-avtalens bestemmelser om grensekontroll samt innføre norsk grensekontroll

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7557 8. jun 2016 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av Sp. Nei 6% (6/99) 94% (93/99) 41% (70/169)
7558 8. jun 2016 Forslag nr. 4 på vegne av Sp. Nei 10% (10/99) 90% (89/99) 41% (70/169)
7559 8. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 40% (68/168)