Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64969

Sist oppdatert: 2016-05-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 84 S (2015-2016), Innst. 260 S (2015-2016)

Beskrivelse: Deltakelse i utbytteaksjeprogram og kapitalforhøyelse i Statoil ASA

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7234 10. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)