Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64924

Sist oppdatert: 2016-03-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:41 LS (2015-2016), Innst. 184 S (2015-2016)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jette F. Christensen, Martin Kolberg, Gunvor Eldegard, Michael Tetzschner, Erik Skutle, Helge Thorheim, Tom E. B. Holthe, Hans Fredrik Grøvan, Abid Q. Raja og Bård Vegar Solhjell om endringer i kontrolloven og kontrollinstruksen

Kategorier:
Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7017 29. mar 2016 Romertallene I og II. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
7018 29. mar 2016 Vedlegges protokollen Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)