Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64791

Sist oppdatert: 2016-06-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:54 S (2015-2016), Innst. 387 S (2015-2016)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Anne Tingelstad Wøien, Kjersti Toppe og Geir Pollestad om momskompensasjon for internatskoler

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7709 13. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (165/165) 0% (0/165) 2% (4/169)