Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64751

Sist oppdatert: 2016-03-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 59 S (2015-2016), Innst. 194 S (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (endringer i ansvarsfordelingen for integreringsområdet mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6974 17. mar 2016 romertallene I og II. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)