Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64698

Sist oppdatert: 2016-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:8 (2015-2016), Innst. 269 S (2015-2016)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av såkornfondenes resultater

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7831 16. jun 2016 Vert lagd ved møteboka Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)