Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64620

Sist oppdatert: 2016-05-22 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:48 S (2015-2016), Innst. 283 S (2015-2016)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om en internasjonal konvensjon for å begrense utslipp, ressursbruk, forsøpling og miljøskade fra plast

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7303 23. mai 2016 Forslag nr. 1 på vegne av MDG. Nei 1% (1/98) 99% (97/98) 42% (71/169)
7304 23. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)