Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64555

Sist oppdatert: 2016-11-21 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 36 (2015-2016), Innst. 54 S (2016-2017)

Beskrivelse: Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8009 22. nov 2016 Forslag nr. 2 - 5 på vegne av V og SV. Nei 9% (9/101) 91% (92/101) 40% (68/169)
8010 22. nov 2016 Forslag nr. 1 på vegne av KrF, Sp, V og SV. Nei 20% (20/101) 80% (81/101) 40% (68/169)
8011 22. nov 2016 Romertallene I og II. Ja 51% (48/94) 49% (46/94) 44% (75/169)
8012 22. nov 2016 Romertall III. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)