Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64554

Sist oppdatert: 2016-11-21 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 38 (2015-2016), Innst. 55 S (2016-2017)

Beskrivelse: Noregs deltaking i den 70. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8014 22. nov 2016 Forslag nr. 1 på vegne av V og SV. Nei 15% (15/101) 85% (86/101) 40% (68/169)
8015 22. nov 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)