Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64553

Sist oppdatert: 2017-01-30 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 39 (2015-2016), Innst. 161 S (2016-2017)

Beskrivelse: Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8529 31. jan 2017 Forslag nr. 6 på vegne av V. Nei 6% (6/100) 94% (94/100) 41% (69/169)
8530 31. jan 2017 Forslag nr. 2 - 5 på vegne av V og SV. Nei 9% (9/100) 91% (91/100) 41% (69/169)
8531 31. jan 2017 Forslag nr. 1 på vegne av A, KrF og SV. Nei 42% (42/99) 58% (57/99) 41% (70/169)
8532 31. jan 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)