Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64550

Sist oppdatert: 2016-05-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 54 S (2015-2016), Innst. 225 S (2015-2016)

Beskrivelse: Samtykke til 1) inngåelse av avtale mellom EU og Island og Norge om anvendelse av visse bestemmelser i rådsbeslutning 2008/615/JIS og rådsbeslutning 2008/616/JIS av 26. november 2009, 2) inngåelse av avtale mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet av 8. mai 2012

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7257 12. mai 2016 Romertall I. Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)
7258 12. mai 2016 Romertall II. Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)