Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64549

Sist oppdatert: 2016-06-08 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 53 S (2015-2016), Innst. 322 S (2015-2016)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 213/2015 av 25. september 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 536/2014 om kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7646 9. jun 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)