Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64548

Sist oppdatert: 2016-05-22 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 71 S (2015-2016), Innst. 284 S (2015-2016)

Beskrivelse: Samtykke til tiltredelse av annen protokoll til Haag-konvensjonen av 1954 om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt av 26. mars 1999

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7308 23. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)