Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 64547

Sist oppdatert: 2016-05-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 56 S (2015-2016), Innst. 226 S (2015-2016)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 22. juni 2015 om Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7239 10. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)