Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64546

Sist oppdatert: 2017-02-22 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 148 S (2015-2016), Innst. 177 S (2016-2017)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av Minamata-konvensjonen om kvikksølv

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8572 23. feb 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)