Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64545

Sist oppdatert: 2016-05-23 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 15 (2015-2016), Innst. 246 S (2015-2016)

Beskrivelse: Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2014-2015

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7336 24. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (166/166) 0% (0/166) 2% (3/169)