Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 64543

Sist oppdatert: 2016-11-30 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 159 L (2015-2016), Innst. 77 L (2016-2017), Lovvedtak 15 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i veglova og plan- og bygningsloven (tildeling av begrenset myndighet til et statlig utbyggingsselskap for veg)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8082 1. des 2016 Sendes tilbake til komite Nei 41% (43/106) 59% (63/106) 37% (63/169)
8083 1. des 2016 Romertall I § 9 første ledd tredje punktum Ja 59% (63/106) 41% (43/106) 37% (63/169)
8084 1. des 2016 Romertall I § 11 nytt andre ledd andre punktum Ja 59% (63/106) 41% (43/106) 37% (63/169)
8085 1. des 2016 Resten av romertall I samt romertall II Ja 59% (63/106) 41% (43/106) 37% (63/169)
8086 1. des 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 59% (63/106) 41% (43/106) 37% (63/169)